Available courses

Graad R: Tel tot 6

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om tot en met die nommer 6 te tel.

Graad R: Tel tot 5.

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te tel tot en met die nommer 5.

Graad R: Oefen die letter m.

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die letter m te vorm.

Graad R: Oefen die letter n.

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die letter n te vorm.

Graad R: Lettergrepe

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te:

  • Herken dat woorde uit klanke bestaan.
  • Meerlettergrepige woorde in lettergrepe te verdeel.

Graad R: Voertuie uit die verlede.

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om vervoermiddels uit die verlede te herken. 

Graad R: Jack gaan skool toe.

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om inligting te versamel, te ontleed en te interpreteer.

Graad R: Mense in die gemeenskap

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om mense in die gemeenskap te herken asook die werk wat hulle doen.

Graad R: Voetoorgang

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om die verwantskappe tussen mense en die alledaagse omgewing te verstaan. 

Graad R: Beroepe

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om inligting te versamel, te ontleed en kategoriseer.

Graad R: Vervoer

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om verskillende vorme van vervoer te identifiseer.

Graad 1: Tel tot 13

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te tel tot en met die nommer 13.

Graad 1: Tel tot 50

Aan die einde van hierdie les moet jy in in staat wees om: te tel tot en met die nommer 50.

Graad 1: Ontbrekende getal

Teen die einde van die les moet jy in staat wees om 'n aktiwiteit te kan doen deur die onbekende getal te identifiseer.

Graad 1: Tel tot 12

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om te tel tot en met die nommer 12.

Graad 1: Tel tot 11

Aan die einde van hierdie les sal jy in staat wees om te tel tot en met die nommer 11. 

Graad 1: Tel tot 14

Aan die einde van hierdie les sal jy in staat wees om te tel tot en met die nommer 14

Graad 1: Tel tot 15

Aan die einde van hierdie les sal jy in staat wees om te tel tot en met die nommer 15. 

Graad 1: Meervoude

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om meervoude van voorwerpe te herken.

Graad 1: Troeteldiere

Aan die einde van die les sal jy in staat wees om woorde te herken en hardop te lees.

Graad 1: Klinkers – Les 2.

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om: die klinkers a, e, i, o en u te herken.

Graad 1: Klinkers – Les 1

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om: die klinkers a, e, i, o en u te herken.

Graad 2: Meer oor volume.

Aan die einde van hierdie les sal jy ‘n begrip ontwikkel van kapasiteit en volume.

Graad 2: Kom ons Tel

Aan die einde van hierdie les, sal jy in staat wees om vanaf 100 tot 150 te tel.

Graad 2: Vermenigvuldig met 2.

Aan die einde van die hierdie les moet jy in staat wees te vermenigvuldig met 2.

Graad 2: Herhaaldelike Optelling

Aan die einde van hierdie les, sal jy in staat wees om getalbegrip toe te pas deur middel van herhaalde optelling.

Graad 2: Handelsgeld

Aan die einde van hierdie les sal jy in staat wees om geld te verstaan met totale van 10 en 100.

Graad 2: Vol, Half en Leeg

Aan die einde van hierdie les, sal jy in staat wees om inligting te analiseer en te kategoriseer.

Graad 2: Die verjaardagpartytjie

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om inligting the versamel en te interpreteer.

Graad 2: Balle, bokse en silinders

Aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om 3 dimensionele voorwerpe te kan  waarneem, vergelyk en klassifiseer.

Graad 2: Sorteer

Aan die einde van hierdie les, sal jy in staat om kleure te tel en te sorteer.

Graad 3: Dagtyd en nagtyd

Aan die einde van hierdie les sal jy in staat wees om inligting te ondersoek, te analiseer, te interpreteer en voor te stel.

Graad 3: Optel en aftrek vanaf 800

Aan die einde van die les sal jy in staat wees om inligting te versamel, ontleed en te organiseer.

Graad 3: Pretdag by die skool

Aan die einde van hierdie les, moet jy in in staat wees om inligting te versamel, ontleed en kategoriseer. 

Graad 3: Die Geheim

Aan die einde van die les sal jy in staat wees om inligting te versamel, analiseer en te kategoriseer.

Graad 3: Terug skool toe na die vakansie.

Aan die einde van die les sal jy in staat wees om inligting te versamel, ontleed en te organiseer.

Graad 3: Kaartwerk

Aan die einde van hierdie les sal jy in staat wees om verskeie plekke op ‘n kaart te herken.

Graad 3: Twee dimensionele vorms

Aan die einde van die les sal jy in staat wees om twee dimensionele vorms te herken. 

Graad 3: By die polisiestasie

Teen die einde van die les, sal jy in staat wees om inligting te versamel, ontleed en organiseer.

Grade R: Count to 5

At the end of this lesson you will be able to count to the number 5.

Grade R: Count to 6

At the end of this lesson you should develop number vocabulary, number concept and application skills.

Grade R: Zebra crossing.

At the end of this lesson you will be able to understand the relationship between people and their every day environment.

Grade R: Jack goes to school

At the end of this lesson you will be able to collect, analyse and interpret information.

Grade R: Careers

At the end of this lesson you will be able to collect, analyse and categorise information.

Grade R: People in the community

At the end of this lesson you will be able to identify people in the community and the work they do.

Grade R: Syllables

At the end of this lesson you will be able to:

  • Understand that words consist of sounds.
  • Divide compound words into syllables.

Grade R: Practice the letter n.

At the end of this lesson you will be able to form the letter n.

Grade R: The letter M.

At the end of this lesson you will be able to form the letter m.

Grade R: Transport

At the end of this lesson, you will be able to identify different modes of transport.

Grade 1: Count to 15.

At the end of this lesson you will be able to count to the number 15. 

Grade 1: Count to 13.

At the end of this lesson you will be able to count to the number 13.

Grade 1: Count to 12.

At the end of this lesson you will be able to count to the number 12.

Grade 1: Count to 14

At  the end of this lesson you will be able to count to the number 14

Grade 1: Count to 11

At the end of this lesson you will be able to count to the number 11.

Grade 1: Our pets

At the end of this lesson you will be able to accurately identify the words and read it out loud.

Grade 2: Money matters

At the end of this lesson you will be able to understand money from R10 to R100.

Grade 2: Multiply by 2.

At the end of this lesson you will be able to multiply by 2.

Grade 2: Repeated addition

At the end of this lesson you will be able apply your number concept skills by using repeated addition.

Grade 2: Full, half and empty

At the end of this lesson you will be able to collect, analyse and categorise information. 

Grade 2: More about volume.

At the end of this lesson you will be able to understand capacity and volume.

Grade 2: Sorting of objects

At the end of this lesson you will be able to identify colours and sort everyday objects into colours.

Grade 2: The Birthday party

At the end of this lesson you will be able to collect and interpret information.

Grade 3: At the bakery

At the end of this lesson, you will be able to collect, analyse and organise information.

Grade 3: Day time and night time

At the end of this lesson, you will be able to investigate, analyse, interpret and present information. 

Grade 3: Add and Subtract until 800

At the end of this lesson you will be able to collect, analyse and organise information.

Grade 3: Maps

At the end of this lesson you will be able to identify different places on a map.

Grade 3: Two dimensional shapes.

At the end of this lesson you will be able to identify two dimensional shapes.

Grade 3: Back to School

At the end of this lesson, you will be able to identify and name the four seasons of the year.

Grade 3: The secret

At the end of this lesson you will be able to collect, analyze and categorise information.

Grade 3: At the police station

At the end of this lesson, you will be able to:

  • Evaluate, analyze and classify information.

Grade 3: Fun day at school.

At the end of this lesson you will be able to collect, analyse and categorise information.